Список літератури

На попередню сторінку

 

Дітям про права

Ваєтт, Валері. Як створити власну країну : для дітей мол. та серед. шк. віку / В. Ваєтт ; пер. з англ. Г. Яновської. - Харків : Жорж, 2019. - 40 с. : іл. - (Час із книгою).
Гузь, Л. Є. Захист прав та інтересів дітей : (правовий аспект) / Л. Є. Гузь. - Х. : Фактор, 2011. - 463 с.
Захист прав дитини в Україні : підсумки діяльності у 2013 році Уповноваженого Президента України з прав дитини Ю.О.Павленка. – К. : Дорадо-Друк, 2014. – 187 с.
Знай свої права, дитино : основні засади конвенції про права дитини (1989 р.) / авт.-упоряд. С. Кириленко, Л. Слабошпицька. - К. : Махаон-Україна, 2000. - 48 с. : іл.
Конвенція ООН про права дитини : офіціальне видання. - К. : ТМ Прінтекс Прес, 1999. - 32 с.

Марченко, Юрій. Проста Конституція  / Ю. Марченко. - Київ : Основи, 2020. - 164[228] с.
Мовчун, А. І. Кожна дитина має право : виховні заняття : за книгою С. Гавриша "Маленькі історії про великі істини" / А. І. Мовчун. - 3-є вид. - К. : Генеза, 2010. - 160 с. : ілюстр.
Я громадянин України : [для дітей мол. шк. віку] / О. В. Сташук ; редкол. : Г. Б. Мунін. - К. : Патерик, 2013. - 63 с. : іл.
Я і Конституція : [для дітей мол. та сер. шк. віку] / Л. Денисенко [та ін.] ; намалювала Ж. Олійник. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 85, [3] с. : іл.

 

 

Робота з особливими дітьми

Белібова, Т. Розвивайся та відпочивай разом з бібліотекою / Т. Белібова, І. Ярошевська // Світ дитячих бібліотек. – 2010. – № 1. – С. 8–10.
Бондаровська, В. Діти як психологічне дзеркало сім’ї та суспільства [Текст] / В. Бондаровська. - К. : Шкільний світ, 2012. - 118 с. - (Соціальний педагог. Бібліотека).
Васіна, М. Т. Фізична реабілітація дітей, хворих на церебральний параліч [Текст] / М. Т. Васіна, Л. В. Душатинська. - Х., Тернопіль : Ранок, 2009. - 160 с. - (Оздоровча педагогіка).
Дитина з синдромом Дауна : методичні рекомендаціїї / О. В. Чеботарьова [та ін.]. - Харків : Ранок : Кенгуру, 2019. - 48 с. - (Інклюзивне навчання за нозологіями).
Душка, Алла Луківна. Дитина з розладами аутистичного спектра / А. Л. Душка. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 31 с. - (Інклюзивне навчання).
Когда в семье ребенок-инвалид... : информация для родителей / Центр реабилитации инвалидов детства "Промінь" ; сост.: Н. Чаплыгина, Е. Чунихина, Н. Грунина. - Х. : Инвапресс, 2006. – 28 с.
Костенко, Тетяна Миколаївна. Дитина з порушенням зору / Т. М. Костенко. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 39 с. - (Інклюзивне навчання).
Кукуруза, А. В. Понять другого человека : книга о детях с особенностями умственного развития / А. В. Кукуруза, А. М. Кравцова. - Х. : Каравелла, 2004. - 102 с.
Литовченко, Світлана Віталіївна. Дитина з порушенням слуху / С. В. Литовченко, В. В. Жук, О. М. Таранченко. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 55 с. - (Інклюзивне навчання).
Мамайчук, І. Діти з розладами поведінки: психологічна допомога [Текст] / І. Мамайчук, М. Смирнова. - К. : Шкільний світ, 2012. - 118 с. - (Психолог. Бібліотека ; № 4, 2012).
Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. - [б. м.] : Шкільний світ, 2012. - 126 с. - (Завуч. Бібліотека ; № 3, 2012).
Портер, Елеанор. Полліанна : повість / Е. Портер ; пер. з англ. Н. Карнаух-Шурпік. - Тернопiль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 254 с. - (Світовид).
Психологічні аспекти корекційної роботи з дітьми-сиротами в умовах інтернатного закладу [Текст] : науково-методичний посібник / авт.-уклад. Т. С. Калініна, Г. О. Сіліна . - Х. : ХОНМІБО, 2009. - 84 с.
Рібцун, Юлія Валентинівна. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку / Ю. В. Рібцун. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 39 с. - (Інклюзивне навчання).
Робота соціального педагога з різними типами сімей [Текст] : матеріали творчої групи соціальних педагогів. - К. : Шкільний світ, 2013. - 117 с. - (Соціальний педагог. Бібліотека ; № 2, 2013).
Terra інклюзія, 2018 : зб. інклюзив. оповідань / [І. Арчер та ін. ; упоряд. О. Осмоловська ; ред. В. Гоменюк]. - Київ : Видавни. центр "12", 2018. - 200, [8] с. : фот., іл. - (Коронація слова). - Авт. зазначено на звороті тит. арк.
Трикоз, Сніжана Валеріївна. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку / С. В. Трикоз, Г. О. Блеч. - Київ : Літера ЛТД, 2019. - 40 с. - (Інклюзивне навчання).
Увага: особлива дитина (навчання та виховання учнів у системі інклюзивної освіти) : методичні рекомендації / за заг. ред. Л. Д. Покроєва ; уклад.: Г. О. Сіліна, Т. С. Калініна. - Харків : ХАНО, 2011. - 79 с. -
Чеботарьова, Олена Валентинівна. Дитина із церебральним паралічем [Текст] / О. В. Чеботарьова, Л. В. Коваль, Е. А. Данілавічюте. - Харків : Ранок : Кенгуру, 2018. - 39 с. - (Інклюзивне навчання за нозологіями).

 

***

Кирилова, Олена Олександрівна. Гіперактивна дитина / О. О. Кирилова, О. Е. Бєляєва ; худож. О. В. Зеркалій. - Харків : Основа, 2018. - 173, [3] с. : іл. - (А мій не такий, як усі).
Курсінка, Мері Шіді. Виховання надзвичайної дитини : порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей / Мері Шіді Курсінка ; пер. з англ. Ольга Синиця. - 3-тє вид. - К. : Наш Формат, 2018. - 431 с.
Сухіна, Ірина Вячеславівна. Маленькі непосіди. Гіперактивні діти : [метод. рекомендації] / І. В. Сухіна. - Харків : Ранок : Кенгуру, 2019. - 31, [1] с. : фот.кол. - (Поради батькам і педагогам).

***

Данилевич Т. Посіймо зерна доброти / Т. Данилевич // Світ дитячих бібліотек. – 2008. – № 3. – С. 11–13.
Друзь, В. В. Вправи на розвиток міжпівкульної взаємодії : робочий інструментарій для дефектологів / В. В. Друзь // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 9. - С. 30–31.
Мартюшова О. Інформаційно-ресурсний центр для людей з обмеженими можливостями в публічній бібліотеці / О. Мартюшова // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 24 – 25.
Родительский клуб : журнал для обычных родителей необычных детей. № 1(9), 2012 / гл. ред. Е. Олейник. - [б. м.], 2012. - 39 с. : ил. (
Родительский клуб : журнал для обычных родителей необычных детей. № 2 (3), 2010 / гл. ред. А. Малимон. - [б. м.], 2010. - 39 с. : ил.
Родительский клуб : журнал для обычных родителей необычных детей. № 1 (2), 2010 / гл. ред. А. Малимон. - [б. м.], 2010. - 39 с. : ил.
Родительский клуб : журнал для обычных родителей необычных детей. № 1, 2010 / гл. ред. А. Малимон. - [б. м.], 2010. - 38 с. : ил.
Родительский клуб : журнал для обычных родителей необычных детей. № 3 (4), 2010 / гл. ред. А. Малимон. - [б. м.], 2010. - 38 с. : ил. (
Родительский клуб : журнал для обычных родителей необычных детей. № 3-4, 2011 / гл. ред. А. Малимон. - [б. м.], 2011. - 38 с. : ил.
Родительский клуб : журнал для обычных родителей необычных детей. № 2 (6), 2011. - [б. м.], 2011. - 38 с. : ил.
Родительский клуб : журнал для обычных родителей необычных детей. № 1 (5), 2011. - [б. м.], 2011. - 38 с. : ил.

Акіншина В. В. І в серці пам'ять збережемо про героїв твоїх, Україно! : виховна година для учнів 1-4 класів з порушеннями опорно-рухового апарату / В. В. Акіншина // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 4. - С. 24–26.
Бабаляк С. В. Кухонне обладнання : урок соціально-побутового орієнтування у 8-му класі для дітей із легкою розумовою відсталістю / С. В. Бабаляк // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 5. - С. 14–19.
Волобуєва С. В. Організація корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи ЗОШ з дітьми з особливими освітніми потребами : [конспекти занять] / С. В. Волобуєва // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2018. - N 8. - С. 11–23.
Гайтина Л. Г. Відкрита самопідготовка у 8-му класі для учнів із затриманням психічного розвитку / Л. Г. Гайтина // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 12. - С. 13–16.
Гриш Н. І. Аутична дитина. Теорія та практика роботи. / Н. І. Гриш // Дитина з особливими потребами. - 2017. - N 6. - С. 9–15.
Данілавічютє Е. Діти з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі / Е. Данілавічютє // Особлива дитина. - 2018. - N 3. - С. 7–19.
Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими потребами : наказ Міністерства освіти і науки України [з додатком] // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 10. - С. 2–7.
Деякі питання реалізації пілотного проекту "Створення системи надання послуг раннього втручання" для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя : розпорядження Кабінету Міністрів України № 948-р від 14.12.2016 р. // Законодавство в бібліотеці. - 2017. - N 2. - Ст. 214. - o=эл. опт. диск.
Друзь В. В. Вправи на розвиток міжпівкульної взаємодії : робочий інструментарій для дефектологів / В. В. Друзь // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 9. - С. 30–31.
Дубейко Л.О. Діти з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі / Л. О. Дубейко // Дитина з особливими потребами. - 2015. - N 1. - С. 6 - 7.
Жаботинський П. М. Формування мовленнєвої компетентності учнів-логопатів під час занять лікувальною фізкультурою / П. М. Жаботинський // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 9. - С. 7–12.
Каленюк С. Б. Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного : тренінг для педагогів, батьків / С. Б. Каленюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2017. - N 9. - С. 32–36.
Караванова Н. С. На доброму серці тримається світ : захід, приурочений до дня інваліда / Н. С. Караванова // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 5. - С. 27–30.
Кашуба Є. Арт-терапія в навчанні дітей з особливими потребами / Є. Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. - 2018. - N 3. - С. 30–32.
Клім-Клімашевська А. Освіта дітей з особливими потребами в умовах інклюзії: досвід Польщі / А. Клім-Клімашевська // Рідна шк. - 2015. - N 3. - С. 72 - 74.
Кобильченко, Вадим. Професійна взаємодія психолога в умовах закладу дошкільної освіти [Текст] / В. Кобильченко // Особлива дитина: Навчання і виховання. - 2020. - № 2(94). - С. 7-19. - Бібліогр. в кінці ст.
Коваленко Г. І. Рослини поля : конспект уроку з природознавства для учнів 7-го класу з порушеннями інтелекту / Г. І. Коваленко // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 4. - С. 15–20.
Колупаєва А. Соціально-педагогічна підтримка дітей із епілепсією в Україні / А. Колупаєва // Особлива дитина. - 2015. - N 3. - С. 35 - 39.
Колупаева А. Освіта дітей з особливими потребами за часів Незалежності України: етапність у стратегічному вимірі / А. Колупаева, О. Таранченко // Особлива дитина. - 2016. - N 3. - С. 7 - 18.
Коротун Н. М. Прийоми збереження та зміцнення здоров'я дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами під час навчально- виховного процесу : рекомендації вчителям / Н. М. Коротун // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 5. - С. 29–30.
Кропивна О. І. Овочі : заняття з корекції розвитку для учнів 1-го класу з порушеннями зору / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 9. - С. 19–21.
Кропивна О. І. Специфіка діагностичного обстеження учнів з порушенням зору / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 9. - С. 2–11.
Лещій Н. Культурологічний підхід у парадигмі фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку / Н. Лещій // Особлива дитина. - 2018. - N 4. - С. 65–74.
Луценко І. Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні / І. Луценко // Почат. шк. - 2017. - N 3. - С. 53 - 56.
Луценко, Інна. Організаційні та нормативно-правові аспекти діяльності різнопрофільних фахівців в інклюзивному навчальному закладі / І. Луценко // Особлива дитина. - 2015. - N 2. - С. 35-44. - Бібліогр. в кінці ст.
Макарова Т. В. Подорож до зимового лісу : конспект із основ наукових досліджень із рідної природи для дітей середнього дошкільного віку з вадами зору / Т. В. Макарова // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 9. - С. 15–17.
Максимчук Ю. Й. Формування комунікативної компетентності учнів з особливими освітніми потребами шляхом розвитку критичного мислення / Ю. Й. Максимчук // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 5. - С. 9–11.
Малаховська Р. О. "У здоровому тілі - здоровий дух" : спортивна година для учнів середньої школи з легкою розумовою відсталістю / Р. О. Малаховська // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 2. - С. 23–25.
Маслей О. Працюємо з дітьми з особливими освітніми потребами / О. Маслей // Дитина з особливими потребами. - 2017. - N 2. - С. 24 - 31.
Мельничак С.В. Формування, розвиток та підвищення мотивації навчання учнів з особливими потребами / С. В. Мельничак // Дитина з особливими потребами. - 2017. - N 3. - С. 2 - 4.
Михайленко О. Прийоми і методи реабілітації дітей з комплексними порушеннями психофізіологічного розвитку. Реалізація індивідуального підходу / О. Михайленко // Особлива дитина. - 2019. - N 2. - С. 48–64.
Нікуліна С. М. Лісовий гість : самопідготовка для учнів 5-го класу з вадами розумового розвитку / С. М. Нікуліна // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 12. - С. 6–10.
Нагорна О. Б. Формування рухових компетентностей у дітей із порушеннями функцій опорно-рухового апарату в дошкільному та молодшому шкільному віці : рекомендації вчителям, батькам, реабілітологам / О. Б. Нагорна // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 5. - С. 12–13.
Наконечна, Л. Прогностичний потенціал компаративного педагогічного дослідження інклюзивної освіти в країнах Північної Америки та України / Л. Наконечна // Особлива дитина. - 2017. - N 2. - С. 34–41.
Панчук В. Л. Аутизм. Рання діагностика / В. Л. Панчук // Дитина з особливими потребами. - 2015. - N 12. - С. 23 -
Пахомова Н. Особистісний потенціал дитини старшого дошкільного віку із моторною алалією: психологічні особливості розвитку / Н. Пахомова // Особлива дитина. - 2018. - N 4. - С. 75–87.
Поліщук К. В. Тиждень початкових класів для учнів з легкою розумовою відсталістю : [сценарії, ігри] / К. В. Поліщук // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 9. - С. 26–31.
Продан Є. Організація психологічної допомоги батькам дітей з особливими освітніми потребами / Є. Продан // Особлива дитина. - 2019. - N 2. - С. 14–20.
Прохоренко Л. Психокорекція мотивації дітей із когнітивними порушеннями / Л. Прохоренко // Особлива дитина. - 2019. - N 2. - С. 75–85.
Прохоренко Л. Суб'єктно-когнітивна концепція саморегуляції навчання школярів із затримкою психічного розвитку / Л. Прохоренко // Особлива дитина. - 2018. - N 4. - С. 32–39.
Рудас Т.П. Формування здоров'язбережувальної компетентності особливих учнів / Т. П. Рудас // Дитина з особливими потребами. - 2017. - N 3. - С. 28 - 31.
Свириденко О. В. У світі казки чарівної : урок позакласного читання для учнів 2-го класу з дислексією / О. В. Свириденко // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 5. - С. 23–25.
Святенко О. В. В гостях і вдома : урок читання в 4 класі / О. В. Святенко // Дитина з особливими потребами. - 2017. - N 9. - С. 11–13.
Святенко О. В. Робота з деформованими реченнями : урок розвитку зв'язного мовлення в 4 класі / О. В. Святенко // Дитина з особливими потребами. - 2017. - N 9. - С. 7–10.
Святенко О. В. Скарби моєї родини : фестиваль народної творчості для учнів 4 класу з порушенням розумового розвитку / О. В. Святенко // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 2. - С. 18–22.
Скрипник, Т. Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутичного спектра / Т. Скрипник // Особлива дитина. - 2017. - N 3. - С. 16–21.
Славінська О. М. Розвиток толерантності молодших школярів до людей з особливими потребами : тренінговий модуль / О. М. Славінська // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 4. - С. 27–29.
Стасенко В. Г. Інноваційні терапевтичні технології роботи з особливими дітьми / В. Г. Стасенко // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 3. - С. 9–14; № 5 . – С. 4-12.
Сущенко, Олена. Вони – інші! : соціальна інтеграція дітей з обмеженими можливостями здоров'я / О. Сущенко // Дошк. виховання. - 2017. - N 6. - С. 10–12.
Татьянчикова І. Проблема формування інформативних компетентностей у старшокласників із психофізичними порушеннями / І. Татьянчикова, Т. Сахно // Особлива дитина. - 2019. - N 2. - С. 86–94.
Холодій О. М. Особливості формування мовленнєвої компетенції дитини. Теорія та практика / О. М. Холодій // Дитина з особливими потребами. - 2018. - N 4. - С. 2–7.
Чиж В. М. Оповідання про Україну. Ангел-хранитель Києва : урок з української літератури в 6-му класі для дітей з легкою розумовою відсталістю / В. М. Чиж // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 5. - С. 20–22.
Шевченко Н. В. Осінь в гості завітала : година спілкування в 1 класі / Н. В. Шевченко // Дитина з особливими потребами. - 2017. - N 9. - С. 24–28.
Штіль С. Ю. Формування мовленнєвих компетентностей у дошкільників з особливими освітніми потребами шляхом розвитку дрібної моторики / С. Ю. Штіль // Дитина з особливими потребами. - 2019. - N 5. - С. 26–28.


Масові заходи

Темченко Н. А. Добре там жити, де вміють дружити : [творча зустріч із дітьми з обмеженими можливостями та їхніми батьками] / Н. А. Темченко // Розкажіть онуку. - 2011. - № 1. - С. 47 - 48.