«Драматург, актор, творець народного театру»

Книжкова виставка в дитячій районній бібліотеці до 175-річчя Івана Карпенка-Карого

Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) — найвизначніша постать в українській драматургії. Талановитий драматург-новатор, Іван Карпенко-Карий збагатив українську літературу творами різноманітних жанрів — соціально-побутовою і соціально-психологічною драмою, соціальною комедією характерів, історичною драмою. У своїх п’єсах Карпенко-Карий відійшов від шаблонних тем кохання, співів, танців, які були характерними для більшості українських вистав. Основою його п’єс став соціальний конфлікт, а етнографія та фольклористика відійшли  на другий план. Вся увага письменника спрямована на розкриття складних психологічних драм, на заглиблення в душу народу, на зображення трагедії простих чесних людей. Особливе місце у творчості драматурга посідають соціально-побутові комедії. Саме Іван Карпенко-Карий утвердив жанр комедії в українській літературі як канонічну універсальну форму художнього зображення і моделювання найрізноманітніших проявів взаємин між людьми та організації їхнього внутрішнього світу в системі координат загальнолюдських цінностей.

До 175-річчя письменника в Дворічанській дитячій районній бібліотеці організована книжкова виставка «Драматург, актор, творець народного театру», де представлені твори І. Карпенка-Карого: «Сто тисяч», «Безталанна», «Сава Чалий», «Бурлака» та інші. Також ми рекомендуємо звернутися до екранізацій його творів: «Мартин Боруля» (1953 р.), «Хазяїн» (1979 р.), «Житейске море» (1983 р.), в яких чудовими українськими акторами створено яскраві образи п’єс видатного українського драматурга.